Kroz prirodu do integracije

Program je koncipiran na taj način da kada govorimo o djeci koja imaju poteškoća u razvoju, gdje je najčešće upitna motivacija, pruži najjednostavniji način iskustvenog učenja. Kako sam naslov kaže-u prirodi se dešava integracija cijelog ljudskog sustava. Mi smo dio prirode i tamo je početak svega. Tamo se čovjek treba vratiti. Kako najbolje naučiti što [...]

Continue reading »