05

Antigravitacijski hod

Pokret u hodu je trodimenzionalan. On se događa naprijed – nazad, lijevo – desno, gore – dolje. Takav pokret je zajednički i čovjeku i konju. Pokreti konjskih sapi i zdjelice simuliraju ljudski hod te potiču, na isti način, aktivnost mišića zdjelice i trupa tijela jahača.

Kada osobe sa cerebralnom paralizom rade pojedinačno vježbe donjih, a posebno gornjih ekstremiteta, zadovoljavajuće ih izvode, ali kada ih trebaju funkcionalno spojiti nastaje problem. Dolazi do pokreta nastalog zbog kompenzacije, a pokret ne dolazi iz zdjelice. Kada se hoda sa zdjelicom, ekstremiteti su slobodni I osobe imaju bolju kontrolu nad njima. Pokret se treba osvijestiti I vizualizirati. Uspjeh je kada se u hodu odvaja lijeva i desna strana jer onda nema kompenzacije. Zdjelica hodu daje sigurnost.