07

Likovne radionice u terapiji djece s posebnim potrebama

Likovnim izražavanjem kroz različiti materijal kod djece s posebnim potrebama se potiče senzomotorna integracija, razvoj fine i grube motorike, pokretljivost, snaga i izdržljivost lokomotornog sustava, kontrola pokreta i koordinacija, osvještavanje slike o tijelu, razvijanje prostornih koncepata i orijentacije, razvoj pažnje i koncentracije, neverbalna komunikacija i simboličko izražavanje te razvoj sposobnosti za aktivno i stvaralačko sudjelovanje u životu.

Likovne radionice s djecom s posebnim potrebama bile bi organizirale kroz individualni ili grupni rad u manjim skupinama. Osmišljene su kao proširenje terapijskog programa koji se provodi u udruzi. Radionice se mogu organizirati na otvorenom (kao cjelodnevni program uz terapijsko jahanje) i samostalno u zatvorenom prostoru (kroz zimske mjesece).

U provedbi programa posebna pažnja će se usmjeriti na stvaranje ugodnog okruženja u kojem oni onda mogu slobodno izraziti svoje potencijale. Aktivnosti i radni materijali će biti unaprijed određen, djeci poznat i siguran. Bilo da se djeca izražavaju kroz glinu, tkanje, mozaik ili slikanje, likovne aktivnosti će biti u skladu s razvojnim sposobnostima djece s naglaskom na poticanje još neusvojenih vještina. Djecu s posebnim potrebama je važno uključiti u proces stvaranja, poticati ih na stvaranje vlastitog izražaja, pružiti im mogućnost izbora, davati im podršku i konstruktivno ih voditi ka ostvarivanju vlastitih potencijala.