Social

Facebook: groups/195679643803511/

korištenje staze “Kroz prirodu do integracije” sa voditeljem(3 sata)
(uključeno i jahanje)…………………………………………………………………………300 kn

“Škola hoda-antigravitacijki hod” u trajanju od 4 sata(uključeno jahanje)…………400 kn

mala škola jahanja od tri sata(teorijski i praktični dio)………………………………….400 kn

ogledni sat jahanja………………………………………………………………………….100 kn

krug sa konjem po manježu(prostor u kojem se jaše)…………………………………..10 kn

poludnevni boravak(dijete uz nadzor provodi vrijeme na imanju) od 4 sata ……….250 kn

jahanje u prirodi za iskusne jahače(najam konja)……………………………………..100 kn

jahac