Manjež na imanju udruge Impuls u Vinkovcu

O udruzi

Udruga Impuls je neprofitna organizacija osnovana 2007. godine. U početku djeluje kroz sudradnje s drugim organizacijama (centar Slava Raškaj, udruga Krila), a od 2011. započinje aktivan rad na imanju udruge.

Cilj udruge je značajno poboljšanje psiho-fizičkog stanja osoba s invaliditetom te promoviranje njihove integracije, socijalne aktivnosti, te dobrovoljnog rada mladih.

Osnovna područja djelovanja su provođenje programa terapijskog jahanja za djecu i odrasle osobe s invaliditetom uz stručni nadzor i individualni pristup, organiziranje poduke volontera u radu s konjima koji se koriste za terapijsko jahanje, poduka volontera za pomaganje u terapijskom jahanju te uvježbavanje konja za uključivanje u program terapijskog jahanja.

U djelatnost udruge spada:

  • promoviranje jahanja za osobe s invaliditetom
  • suradnja sa domaćim i međunarodnim udrugama
  • uključivanje djece i osoba sa invaliditetom u zajednicu
  • prirodna i profesionalna podrška djeci i osobama sa teškoćama u razvoju, te rad sa njihovim obiteljima
  • izrada individualnih i općih programa za djecu i osobe sa teškoćama u razvoju
  • organiziranje slobodnog vremena, izleta i kampova za članove udruge
  • organizranje seminara i savjetovanja iz područja djelaltnosti udruge